BONO SOCIAL


Bono Social segundo Real decreto 897/2017

O bono social eléctrico é un mecanismo que se artella dende o Ministerio de Industria, para ofrecer a certos colectivos un desconto no prezo da enerxía eléctrica. As normas básicas que o regulan son, a Lei 24/2013 do sector eléctrico, o Real Decreto 897/2017 de 6 de outubro, e a orde ETU/943/2017 de 6 de outubro.Este é o segundo bono social eléctrico do estado español, e entrou en vigor o 8 de outubro de 2017.

Con esta orde, introdúcense importantes cambios na norma. Por unha banda o acceso ao bono vai ligado ao nivel de renda da unidade familiar, e ao número de menores dentro desta. Tamén se recoñecen as figuras de consumidor vulnerable, Vulnerable severo e en risco de exclusión social, que pode dar pe a importantes cambio na loita contra a pobreza enerxética.

Neste apartado pode consultar e descargar os documentos relativos ao bono social, segundo o Real Decreto 897/2017 e a orde ETU943/2017: