SUBVENCIÓNS PARA O ANO 2019 A PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES E AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA EN EMPRESAS DE PRODUCIÓN AGRÍCOLA PRIMARIA

fotovoltaica_santiago.jpg

Subvencións,  en réxime de concorrencia non competitiva, para a instalación de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria. Serán subvencionables as seguintes tecnoloxías: biomasa, biogás, aerotermia, xeotermia, solar térmica, fotovoltaica, minieólica e proxectos de aforro e eficiencia enerxética.

Prazo para enviar as solicitudes

Inicio de solicitudes: 26 de febreiro de 2019 a 09: 00h.

Fin de solicitudes: 31 de maio de 2019 ata 23:59 horas

Só se admite a presentación electrónica.

O investimento mínimo é de 5.000 € por proxecto e o máximo é de 100.000 € . Un único solicitante pode solicitar proxectos por un máximo de 300.000 €.

Subvencionase o  35% do custe lexible (sen IVE). No caso de pequena empresa a subvención chega ao 55%, e medianas empresas, subvencionase o 45% .

A convocatoria e os anexos para a presentación de axuda se pode descargar dende o seguinte enlace: Inega Subvencións

Imaxe cortesía de Galivoltaica S.L.

Artículo escrito por golpe. 26-02-2019