XIII Edición dos Premios Nacionais da Enerxía

BANNER EnerAgen 235x295.png

 

A décimo terceira edición dos Premios Nacionais da Enerxía, convocados pola Asociación de Axencias Españolas de Xestión Enerxética, EnerAgen, abre hoxe a convocatoria 2022 para recoñecer os mellores proxectos ou accións a favor da transición enerxética en todo o territorio nacional. Estes premios, que se entregan dende o ano 2008, contan co apoio e colaboración de Red Eléctrica de España, a empresa patrocinadora das últimas 4 edicións.

Tras o paréntese provocado pola pandemia que imposibilitou a súa organización en 2021, EnerAgen retoma a súa celebración, reafirmando o seu compromiso dende hai anos por un modelo enerxético eficiente e sostible, xusto e equilibrado, no que xogan as axencias enerxéticas e os organismos públicos. un papel fundamental nos distintos ámbitos territoriais. Precisamente, os Premios conseguiron acadar unha destacada relevancia nacional ao longo da súa historia, xa que supoñen un recoñecemento público aos entes e organismos con competencias na xestión, planificación e execución das políticas enerxéticas a nivel local, supramunicipal e autonómico que se parte de EnerAgen.

O prazo de presentación de solicitudes rematará o próximo28 de marzo.

Nesta ocasión, a Axencia Provincial da Enerxía de Cádiz (APEH) é a coordinadora desta XIII edición e acollerá a entrega de Premios que se celebrará a finais de maio ou principios de xuño en Cádiz .

 

Catro categorías

Convócanse catro categorías, unha máis do habitual, xa que este ano se inclúe un novo premio ao Mellor Actuación en materia de Comunidades Enerxéticas, en consonancia cunha das liñas de traballo prioritarias dos membros de EnerAgen na actualidade, que, de feito, constituíron un grupo de traballo específico nesta materia.< /p>

Por outra banda, mantéñense as categorías de Enerxías Renovables, Eficiencia Enerxética e/ou Mobilidade Sostible, e Sensibilización e Difusión. Nas bases pódense consultar os criterios de puntuación que se terán en conta á hora de valorar as propostas recibidas en cada unha das categorías.

A participación, que se canalizará a través das organizacións pertencentes a EnerAgen ou a través da propia Asociación, está aberta a persoas físicas, entidades, colectivos, empresas públicas e privadas e comunidades enerxéticas que teñan destacado a nivel nacional, autonómico ou local. polo seu traballo nalgunhas das categorías ao longo dos anos 2020 e 2021. No caso da categoría de Comunidades Enerxéticas, por tratarse de iniciativas novas e incipientes, admitiranse solicitudes nas que a constitución formal das mesmas se realizase entre 1 de xaneiro de 2020 e data de publicación desta convocatoria.

 

O xurado

As propostas serán avaliadas por un xurado especializado que estará integrado por cinco representantes de recoñecido prestixio pertencentes a sectores da política, a tecnoloxía, o universitario, o xornalístico e o empresarial, pero moi relacionados co ámbito da enerxía. Como nas últimas edicións, formarán parte do xurado un representante do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, IDAE, así como un representante de Red Eléctrica de España. A súa resolución será firme e farase pública no prazo máximo de tres meses desde a finalización da presentación de solicitudes.

Os premios están dotados economicamente coa cantidade de 1.500 € para o gañador en cada unha das categorías. En recoñecemento á actuación premiada, EnerAgen tamén entregará o correspondente diploma acreditativo dentro dun acto de entrega de premios que se difundirá publicamente.

Toda a información relacionada cos Premios, así como as bases da convocatoria e os formularios de solicitude están dispoñibles na páxina web de EnerAgen. www.eneragen.org/premios. Tamén se poden consultar nesta ligazón todos os proxectos e actuacións premiados dende a creación destes premios.

Bases de la Convocatoria

Ficha resumen de candidatura: común para todas las categorías

Formulario de memoria para la categoría D.- Comunidades Energéticas: ATENCIÓN, porque en esta edición, la memoria de la categoría D, deberá cumplimentarse rellenando el formulario pdf específicamente habilitado a estos efectos. Las instrucciones para ello figuran en la primera página del mismo

 

Artículo escrito por eva. 07-03-2022