SERVIZOS

icono formacionAUDITORIA ENERXÉTICA

O documento de traballo "Estratexia de aforro e eficiencia enerxética en España 2004-2012", elaborado polo Ministerio de Economía, considera prioritario realizar auditorías enerxéticas nas industrias para alcanzar os obxectivos fixados por este organismo público para o sector.

icono formacionASESORAMENTO TÉCNICO

Asesoramos a empresas e particulares en temas relacionados coas enerxías renovábeis e o aforro enerxético. Ofrecemos asesoramento sobre técnicas a empregar, precios de mercado, empresas instaladoras ou lexislación do sector.

icono formacionBONO SOCIAL

O bono social eléctrico é un mecanismo que se artella dende o Ministerio de Industria, para ofrecer a certos colectivos un desconto no prezo da enerxía eléctrica.
Neste apartado pode consultar e descargar os documentos relativos ao bono social.

Máis Info